Absurdnosť

Ján Žolnaj

AbsurdnosťAbsurdnosť alebo absurdum je latinský výraz, ktorý označuje nezmysel alebo nemožnosť.
Pokúsme sa ho vysvetliť obrazne.

Predstavte si napríklad takúto situáciu: Mišo sedí strachuplný   doma vo svojej izbe a čaká na otcov návrat z pohovoru s triednou učiteľkou. Volala ho preto, lebo Mišo má veľa neospravedlnených hodín.

Dvere sa zrazu rázne otvoria a pohľady sa im stretnú. Všetko je jasné – bude škriepka!

Mišo sa pokúšal zachrániť situáciu a ospravedlniť:
– Ja, ja, ja, nie, veď…

Otec však zhúkol ako rozprávkový obor:
– Mlč! Ani slovo! Zatvor ústa a rozprávaj, prečo si nebol v škole!

A už to máme – absurdnosť.

Ako môže niekto rozprávať, keď má zatvorené ústa? Je to úplný nezmysel, nemožnosť.

Mišo nazbieral odvahu, vzpriamil sa, zhlboka sa nadýchol a odhodlane vyslovil:
– Ale otec, veď to, čo hovoríš, je absurdnosť.

Otec sa naňho udivene pozrel, taktiež sa trochu vzpriamil a okamžite mu zakázal hrať sa na počítači.

No nič to za to, Mišo si trochu pofňukal, ale predsa len bol šťastný, že otca naučil, čo je absurdnosť.