Rozprávková prestávka

Počúvajte audiorozprávky našich autorov pre deti.


Herci:
Miroslav Babiak, Hana Majerová-Tanciková, Ján Žolnaj, Pavel Matúchdrak
Zvuk a zvukový dizajn: Damir Paluška, Nikola Malogajski
Výber hudby: Ján Žolnaj
Hudba: Kevin MacLeod
Réžia: Siniša Bosančić

uradnrsnm