Čarovný dom

Mária Vršková

Čarovný dom Keď narastiem veľká,
budem staviteľka.
Postavím si z lega
všetko, čo mi treba –
bude to len jeden dom,
avšak toľko bude v ňom!
Pre mamičky kaviareň,
pre oteckov čitáreň,
pre detičky cukráreň,
pre deduškov fajčiareň
a pekáreň pre babičky,
nech nám pečú medovníčky.

Postavím ho v centre mesta,
pôjde k nemu zlatá cesta.
Dvere navždy otvorím
a napíšem na ne rým:
„Dom pre celé rodiny,
vstup je prísne povinný.“