Cyklus písmenkový

Vladimír Ječmen

Ilustroval: Vladimír ValihoraDvaja majstri

Opýtal sa majster Debnár
majstra Stolára:
„Prečo z dreva debny robíš?
Veď Debnár som ja!“

Prekvapil sa majster Stolár,
tak mu povedá:
„Počuj, bratku, vec je taká,
či sa ti nezdá?

Mohol by som sa tak isto
pýtať ja teba –
prečo z dreva stoly robíš,
keď Stolár som ja?“

Ryba a rybka

Raz veľká ryba malú chytila.
Pevne ju držiac jej riekne
„Rybička, rybka, malá si,                  
kým ťa zjem, poviem ti pekne:

V rybacom svete taký zákon je,
že veľká ryba malú – zje!“

Keď rybka tieto slová počula,
chvostíkom švihla sem i tam,
a z diaľky slušnej rybe hovorí:
„Tiež vysvetliť ti niečo mám:

V rybacom svete taký zákon je,
že múdra ryba hlúpej upluje.“                

Lesná chvíľa

Pri starom buku
dali si ruku
noc a deň.

Kto na tom buku
zíval bez zvuku –
nepoviem!

Mesiačik bledý
pomedzi čriedy
oblakov…

Trápne mu bolo.
Veď prišiel skoro
do rozpakov!

Nevedel chudák
koho má vítať:
noc – či deň!

Bus-bus, autobus

Bus-bus, autobus
po ceste letí.
Uhnite sa z cesty,
premilé deti!

Bus-bus, autobus,
prach rozvieva on.
Zahalil sa oblakom,
nevidno ho v ňom!

Bus-bus letí,
do dediny,
tiež do mesta
cez doliny.

Bus-bus letí
cestou novou.
Ponáhľa sa
spolu so mnou.

Povedz, vtáčku

Povedz, vtáčku, môj miláčku,
ako sa cítiš,
keď vysoko na konári
spokojne sedíš?

Povedz, vtáčku, kamarátku,
ako sa cítiš,
keď tak smelo, tak vysoko,
nad poľom letíš?

Povedz, vtáčku, druh môj milý,
ako sa cítiš,
keď noc príde, mesiac vyjde,
či sa nebojíš?

Ilustroval: Vladimír Valihora