Darvinizmus

Ján Žolnaj

OpicaCharles Darwin, svetoznámy prírodovedec, sa narodil 12. februára roku 1809 v Anglícku.
Ešte kým bol celkom malým šarvancom, často otravoval svojho dedka otázkou:

„Ako vznikol človek?“

„Ha! To je ľahká otázka,“ povedal dedko, „to vie každý: človek je dieťaťom otca a matky.“

„Ale ako potom vznikli otec a matka?“ nevzdával sa Charles.

Dedko si vždycky vykrútil velikánske fúzy, múdro sa zadíval do diaľky a slávnostne vyhlásil:

„Priniesol ich bocian.“

„Hohohóóó, ten sa už toho natáral,“ pomyslel si Charles.

„Môjho otca by neuniesol ani lietajúci slon!“

„Vieš ty čo?“ zahundral dedko, „ty si asi vznikol z opice! Pozri sa: máš ušiská ako opica, strapatý si ako opica, šplháš sa po stromoch namiesto toho, aby si chodil do školy. V tvojej žiackej knižke si zlé známky už založili vlastnú dedinu!“

To bola pravda, cesta do školy bola pre Charlesa vždy lákavejšia ako sedenie v učebni. Cestou stretával rôzne zvieratká a každé mu malo čo zaujímavé rozpovedať: kde boli, čo videli, zažili a skúsili. Najmä slimák, ten sa naskusoval sveta.

Ako ich tak pozoroval, začal si uvedomovať, že človek sa nepodobá ani na svetobežníka slimáka, ani na krtka, či mravca. Človek sa predsa najviac podobá na opicu! Má ruky, nohy, ušiská a je strapatý. Okrem dedka, ten nemá na hlave ani chĺpok. Ktovie, z koho on vznikol.

Malý Charles Darwin si začal zapisovať všetko to, o čom premýšľal a čo sa dozvedel od zvieratiek. Písal všade: doma, na strome, u susedovej Anky, dokonca aj v škole.

Vznikla z toho naozajstná kniha, ktorú nazval: O pôvode druhov.

Keď dedko tú knihu prečítal, okamžite mu narástli vlasy a uvedomil si, že človek naozaj pochádza z opice! Charlesovu teóriu nazval Darvinizmus a čoskoro sa o nej začali učiť i žiaci v škole.

Malý Charles v celom tom premýšľaní, dumaní a písaní ani nespozoroval, že sa nakoniec i z neho stal opravdivý, mysliaci človek.