Flegmatik

Ján Žolnaj

Flegmatik

Flegmatik je ľahostajný človek. Nevšímavý. Nič neberie príliš vážne, dokonca ani seba samého. Načo?

Taký človek na každú situáciu reaguje nedbalo:

– Prišiel koniec sveta? Pf… No a? Veď sa nič nedeje…

Ondro je flegmatik. Mišovi to lezie na nervy! Nie preto, že Ondro je ľahostajný, ale iba preto, že Mišo flegmatik nie je. Mišo je cholerik – výbušný typ, ktorý sa rýchlo nahnevá.

– Prišiel koniec sveta? Prečo mi o tom nikto nič nepovedal?

Paľo je sangvinik. Človek, ktorý na všetko reaguje primerane. Na slabé podnety reaguje slabo, na silné silno.

– Prišiel koniec sveta? Čo budeme robiť?

Mišovi i Paľo lezie na nervy. Ondrovi je naďalej všetko jedno:

– Koniec sveta? Aspoň budeme pozerať krásny západ slnka.

Katka je melancholik. Človek, ktorý je stále smutný. Usiluje sa byť pokojná a vyhýba sa vypätým situáciám.

– Prišiel koniec sveta? Eh… no tak toto je naozaj koniec sveta…

Mišovi Katka tiež lezie na nervy, pretože je do nej zamilovaný. Ondro taktiež, ale nerobí si z toho ťažkú hlavu. Paľo ešte nevie, či je, či nie je.

Jedno je však všetkým štyrom jasné – prišiel koniec sveta!

– Prišiel koniec sveta? Hohohooo, – usmiala sa pani učiteľka.

– Nejde o koniec sveta. Dnes budeme mať ,,iba“ kontrolnú úlohu.

Hlavolamy:

– Aký si ty typ človeka?
– Je flegmatik lenivec?
– Môžu byť flegmatické aj živočíchy?