H O S T I N A

hostinaMIROSLAV DEMÁK

Koncom jari dozreli
čerešne.
Odrazu čerešní nebolo,
asi ich zjedli marhule.
A potom dozreli broskyne a
bolo po marhuliach.
Na broskyniach si pochutnali
melóny.
Trochu neskôr dozreli
hrušky a jablká:
“Ham – ham,” a po melónoch
nezostala
ani stopa.
Onedlho dozrelo hrozno a
práve ono spapkalo
všetky jablká a hrušky.
Keď dozreli orechy,
hrozno bolo na jedálnom
lístku.
Nakoniec dozreli duly a
hneď pochrúmali všetky
orechy.
Už bola neskorá jeseň.
Po dulách už nedozrelo
žiadne ovocie.
Čo teraz?
Už nik nezje duly?
?
A vy čo čakáte?


Ilustrácia: Pavel Koza