Ilustrácia

Ján Žolnaj

Ilustrácia

Počuli ste už niekedy slovo ilustrácia? Je to spôsob výtvarného vyjadrovania, ktorým sa zaoberajú, no predstavte si – ilustrátori.

Sú to takí umelci, ktorí úplne bezstarostne čmarigajú po cudzích knihách. A ešte im za to aj zaplatia! Ohohooo!

Žeby to bola pravda?

Mišo tomu verí len ťažko. Veď bol potrestaný, keď čmáral po vlastnej čítanke. Nechce si ani pomyslieť, čo by bolo, keby kreslil napríklad po otcových novinách. Prinajlepšom zánik sveta!

Aj keď je to ťažko pochopiteľné, ide predsa o pravdu pravdúcu – takí ľudia existujú. Odnepamäti.

Skúsme si to objasniť.

Ilustrácie sú obrázky, ktoré najčastejšie nachádzame v detských knihách. Znázorňujú rôzne rozprávkové bytosti, krajinky a zvieratká, o ktorých sa v nich píše. Ilustrácie nám pomáhajú, aby sme sa stotožnili s príbehom.

Povráva sa, že prvé ilustrácie vznikli už, ihahaaj, v praveku. Na stenách v jaskyniach, v ktorých žili i prví prailustrátori – praľudia. Neskôr sa objavili v starom Egypte, takých 3 000 rokov pred naším letopočtom, na papyruse – predchodcovi dnešného papiera.

Nakoniec bola vynájdená tlačiareň a stala sa naozajstná papierová revolúcia. Ilustrácie poľahky vhupli takmer do každej knihy. Píše sa o tom dokonca aj v Ilustrovaných dejinách sveta. Poznáte tú knihu?

Mišo veru nie. Vlastne, Mišo neprečítal ani vlastnú čítanku. Tú, ktorú zaplnil čarbanicami. Práve preto triedna učiteľka ako opravdivý umelec ilustrovala jeho domácu úlohu prekrásnou zápornou známkou.

Škoda len, že tú krásu budú obdivovať i Mišovi rodičia, ktorí sa do tohto umenia vôbec nevyznajú, aspoň otec nie.

Hlavolamy:

– Ako sa volá škola pre ilustrátorov?
– Aké druhy umenia ešte poznáte?
– Vedeli praľudia písať?