Ľan

Ján Žolnaj

Čaroslovník - Ľan

Mišo sa rozhodol stať umelcom. Svetoznámym maliarom. Niežeby rád maľoval – ani náhodou. Raz v kuchyni si za maľbu na stene zaslúžil odchod do kúta a odvtedy sa umením vôbec nezaoberal.

Tentoraz je však priam prinútený stať sa umelcom.

Triedna učiteľka rozkázala všetkým žiakom na domácu úlohu namaľovať obraz. Najkrajší vraj bude vystavený v triede počas celého roka. Nemohol si predsa dovoliť, aby Paľo zvíťazil a potom sa celý rok pozerať na jeho čarbanicu! To by bola katastrofa! Preto sa musel stať virtuózom štetca a namaľovať úplne dokonalý obraz!

Aby to Mišo dokázal, najprv bolo treba pohľadať správny štetec – nepochybne ten ktorým sa mama líči. Potom musí nájsť vhodnú farbu. Tá, ktorou ho nahnali pretrieť vlastné veľdielo v kuchyni, je výborná. Ďalej, maliarske plátno… Tu sa už vyskytol problém. Také plátno je zvyčajne ľanové. Kde ho vysnoriť?

Ľan je vlastne naozajstnou maliarskou rastlinkou. Z jeho semena sa vyrába i olej, ktorý je hlavnou zložkou maliarskej farby.

Túto rastlinku používali už v starom Grécku a Egypte na výrobu letného odevu. Ľahká ľanová látka sa používa dodnes.

Keď si to Mišo uvedomil, dostal geniálny nápad. Veď otec má ľanové nohavice! Ihneď ich vyhľadal v skrini. Nožnice do rúk a šnip sem, šnap tam – hurá! Už aj z nich bolo perfektné maliarske plátno.

Teraz iba maľovať. A čo? Samozrejme – seba! Autoportrét. Nech sa všetci v triede celý rok pozerajú naňho. Možno si i Katka konečne uvedomí, že je zvrchovaný čas, aby sa do neho zamilovala.

– Ó, aká krása… Óó, aké majstrovstvo, – vzdychal Mišo od blaženosti.

Vtom sa do Mišovho ateliéra vrútil otec. Keď zočil rozstrihané nohavice, celé pobabrané od farby, priam zdivel od zlosti.

– Moje najkrajšie nohavice! Teraz uvidíš, čo je to umenie!

Mišo v okamihu začal meniť farbu tváre, akoby bol vrcholným umelcom. Svetoznámym maliarom…


Hlavolamy:

– Ktorá maľba je najznámejšia na svete?
– Ktorých maliarov poznáte?
– Akej farby je semiačko ľanu?