Na zimnú nôtu

Miroslav Demák

Ilustroval: Vladimír ValihoraNádcha
nadchla lekára

Nádcha
Nadchla
lekára,
káže
ústa
otvárať.
Tak si
hundre:
“Tisíc striel!
Nič som
krajšie
nevidel.

Bál
Sypali sa
chladné hviezdy,
pri okne som stál.
Z nich si víly
šaty šili
na svoj prvý
bál.

Keby už tá
kukla pukla

Ocko pozri,
kde bol potok,
tam je iba ľad!
Schoval sa nám?
Ušiel niekam?
Vedel by som rád.

Ľad je ako taká kukla,
tvrdá, studená.
Počas zimy
v nej je bystrá
voda schúlená.

Tam už tichá
iba čaká.
Čaká do jari,
kým sa z kukly
nerozbehne
potok bujarý.

(z Čítanky Slniečka, Literárne informačné centrum, Bratislava 2008)

Ilustroval: Vladimír Valihora