Pätnásť múdrych doktorov

DANIEL HEVIER

doktoriTo je hrozné!
Uprostred tej najkrajšej zimy ochorel snehuliak Smiechuliak. Určite sa musel napiť horúceho čaju alebo zjesť niečo teplé, a to je pre snehuliakov tá najväčšia pohroma.
Hneď sa zišli lekári v bielych plášťoch, vytiahli teplomery (vlastne zimomery), aby odme-rali snehuliakovi Smiechuliakovi teplotu (vlastne zimotu). Keď mu ju konečne zmerali, zmeraveli od hrôzy a zvolali:
„Jojojojojojój! Veď ty si, milý Smiechuliak, načisto chorý!“

Keď to povedali, nuž to musela byť pravda, lebo to boli sami múdri páni.
Každý mal okuliare, prísny pohľad a pred me-nom doktorský titul.
Bol tam
Dr. Ačica,
Dr. Ahota,
Dr. Apák,
Dr. Avec,
Dr. Evák,
Dr. Ievko,
Dr. Iečny,
Dr. Koták,
Dr. Obučký,
Dr. Otár,
Dr. Ozd,
Dr. Účik,
Dr. Vič,
Dr. Žgroš
a
Dr. Žiak.
A snehuliaka Smiechuliaka dr. vila zimnica (vlastne teplica) a na tele mu
naskakovali zimo-mriavky (vlastne teplomriavky). A tak pätnásti múdri doktori
predpísali Smiechuliakovi špe-ciálne lieky:
nanuky,
nanukovú tortu,
mrazené jahody,
zmrzlinu,
ľadové cukríky.
A prikázali mu, aby nosil tepláky (vlastne zimáky) a pil od-var z liečivého zimozelu (vlastne teplozelu).
A naložili ho do mraziarenského kamiónu a poslali ho na liečenie do Turčianských Teplíc (vlastne Zimníc), kde mu dávali studené sprchy.
O týždeň sa snehuliak Smiechuliak vrátil zdravý ako rybička a studený ako cencúľ a psí ňufák dohromady. Usmieval sa na celý svet a pochvaľoval si:
„Bŕ! Bŕ! Bravo! To je zimička! To je príma zima!“

Ilustroval: Pavel Koza