Poézia

Helena Chachulová

GaštanyIlustrovala: Marija Kovačević

Cupotajú gaštančeky,
cupi – dupi, cupi -lupi.
Pozor na pichľavé krúpy!

Bez kabáta a či v ňom
opúšťajú rodný strom.

,,Aha, gaštan!” kričia decká.
Hneď si plnia prázdne vrecká.
Čo z nich bude?
Psíček v búde –
všetko, čo fantázia ráči,
vymýšľajú oberači.

Oceľový obor

Z lietadla ide strach.
Prečo len robí: rrrach…?!
Chveje sa ako húska,
keď jej je lávka úzka.
Chvostom zem ometá,
veď nie je kométa.

 
Čvirik

Čvirikajú vrabce z kríčka,
skúšajú si pekné tričká.
Nevedia nič o doprave,
kde je krídlo ľavé – pravé.
Zlákalo ich pole plné,
už sa kúpu v zlatom zrne.

Iba Čvirik gúli oči,
do kabíny vrtko skočí.
Jedného dňa, tomu verte,
poletí až ku platnéte.

Ilustrovala: Marija Kovačević