Prvé slová

Mária Vršková

Ilustrovala: Diana VigašováCestovateľ plný snov
pozná mnoho jazykov
a koľko rečí žije v ňom,
toľkokrát je človekom.

Základom je angličtina,
pozná ju snáď celý svet.
English world je hra, nie drina,
love je láska, flower kvet.

Kto s nemčinou trávi čas,
vie už rátať eins, zwei, drei.
Treba vedieť der, die, das,
lekcie sú ľahké vraj.

Do Madridu chceš ísť dnes?
Nádherný je Español.
Nauč sa soy, eres, es,
vie to každý, kto tam bol.

Kto má talent, chápe hravo
aj príbuzný jazyk český.
Ich vlevo je naše vľavo,
sedni si a studuj hezky.
Ak máš možnosť, nečakaj,
učíš sa to navždy.
Vieš, čo značí Come stai?
V Ríme to vie každý.

Srbčina je stvarno ekstra,
aj v škole ju máme.
Srpski priča brat i sestra,
slová sú nám známe.

Svet je plný krásnych rečí
a kto chce, ten nech sa prieči,
najkrajšia je však jediná:

prvý jazyk, materčina.
Ľubozvučná slovenčina.

Ilustrovala: Diana Vigašová