SRIEMSKOU STRANOU

Jasna Melvinger
Preložil: Miroslav Demák

Sriemskou stranouPrvé lúče slnka chytia
Lastovičky z Čerevića.

Šíri sa Dunaj do priestoru
Nosí pozdrav z  Banoštoru

Beočin je celý
Ako piesok biely

Povyše od Suska
Lieta divá húska

Najlepšieho býva moku
Z vinohradov pri Iloku

Vzácny kalich mnísi kladú
Do pokladu  Šarengradu

Každá strecha z Mohova
V mäkkom machu sa schová

Pastierovi z Opatovca
Stratila sa mladá ovca

Neďaleko Sotina
Kormoránov stotina