Všetkým nevyhovieš

(Nemecká ľudová rozprávka)

Ilustrovala: Irena IvovićováNiesol sa raz človek na somárovi. Syn kráčal pešo popri ňom. Stretne ich pocestný a hovorí:
„Ej, otec, nerobíš dobre, že ty sa nesieš a syna necháš ísť pešo. Tvoje nohy sú mocnejšie.“

Otec zosadol a nechal ísť na somárovi syna. Tu ich postretne iný pocestný a vraví:
„Šuhajko, nerobíš dobre, že ty sa nesieš a otca necháš ísť pešo. Ty máš mladšie nohy.“

Sadli si teda na somára obaja a išli tak kus cesty. Ide tretí pocestný a vraví:
„To je ale surovosť! Dvaja blázni na slabom zvierati! Či by som nevzal palicu a nevykúril vás oboch?“

Otec so synom zosadli a išli pešo, jeden po pravej, druhý po ľavej strane a v prostriedku somár.  Tu ide štvrtý pocestný a hovorí:
„Ste vy ale čudáci. Nie dosť, že pešo musia ísť dvaja. Aspoň tretí sa mohol niesť.“

Nato otec zviazal somárovi predné nohy, syn zadné, zo stromu pri ceste spravili kôl, zavesili somára na kôl a na pleciach ho niesli domov.

Tak ďaleko to môže prísť, keď chceme každému urobiť po vôli.

Ilustrovala: Irena Ivovićová