Pribehy na klikanie

Zornička

Obrázok kontaktu

Adresa

  • časopis Zornička
    Slovenské vydavateľské centrum
    XIV. VÚSB 4 - 6
  • 214 70 Báčsky Petrovec
  • Srbsko

Kontakty

Ďalšie informácie

Časopis v minulosti vychádzal pod týmito menami: Naše slniečko (1939-1941, 1945-1947), Naši pionieri (1947-1970) a Pionieri (1970-1990).

Vydáva: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

Riaditeľ, hlavný a zodpovedný redaktor: Vladimír Valentík
Zástupca hlavného a zodpovedného redaktora: Zoroslav Spevák Jesenský
Členovia redakcie: Katarína Mosnáková Bagľašová, Adam Ivan Hučok, Ján Žolnaj

Technická úprava: Ján Hlaváč
Internet: Ján Žolnaj
Ilustrátori: Miroslav Čáni, Daniela Vagašová, Julijana Pavlovićová, Vladimír Valihora, Marija Kovačević
Jazyková úprava: Anna Horvátová
Distribúcia: Andrej Meleg

Adresa redakcie:
časopis Zornička
Slovenské vydavateľské centrum
XIV. VÚSB 4 - 6
214 70 Báčsky Petrovec
Srbsko
Tel.: (021) 780-159
E-mail: zornickasvc@gmail.com
Web
: www.zornicka.com

Vychádza mesačne, okrem júla a augusta
Tlačí: ARTPRINT MEDIA, Nový Sad
Číslo účtu: Banca Intesa 160-931760-45


Časopis vychádza s finančným prispením Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie, Nový Sad a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava, Slovenská republika.


CIP-katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije,
Beograd 82-053.2
ISSN-0353-877x
COBISS.SR-ID 34103303